Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

CGM seminar: Integrationsfrämjande genom dialog: att leda gruppsamtal

Research profile seminar

Thomas Jordan, Associate Professor and Senior Lecturer at the department of sociology and work science, University of Gothenburg presents results from a research project on how experienced Executive directors do when leading groups aimed at promoting integration. This seminar is in Swedish.

Thomas Jordan, docent och lektor vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet, presenterar resultat från ett forskningsprojekt om hur erfarna verksamhetsledare gör när de leder grupper som syftar till att främja integration.

I projektet studerades sex verksamheter i Stockholm, Göteborg och Skåne som under längre tid samlat erfarenheter av att arbeta med såväl relativt nyanlända flyktingar som invandrare som bott i Sverige en tid, men fortfarande lever i någon typ av utanförskap.

Under seminariet presenteras vad vi lärt oss om den förtrogenhetskunskap som verksamhetsledarna utvecklat.

Hur gör de för att skapa förtroende och ett öppet dialogklimat och därmed skapa förutsättningar för ökad förståelse, reflektion över normer och kulturskillnader samt ökad handlingskompetens (empowerment)?

Date: 9/22/2020

Time: 1:00 PM - 3:00 PM

Categories: Equal value & equal opportunities

Organizer: Centre on Global Migration (CGM)

Location: Online seminar (via zoom). Please contact CGM to get the invitation linke to the seminar!

Contact person: Centre on Global Migration

Page Manager: Webbredaktionen|Last update: 4/20/2017
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?